Restoran Šug

branding / dizajn / marketing

2020. - 2023.

restoran sug

Cilj

Kreiranje identiteta i stvaranje branda

Osim kreiranja vlastitog vizualnog identiteta koji restoran zahtjeva također smo se i fokusirali na podizanje konkurentnosti te stvaranja povezanosti sa publikom kroz predstavljanje proizvoda koje nudi Šug.

Strategija

Kvaliteta i osobnost

Šug je, ne samo kvalitetom namirnica, već i činjenicom da većina proizvoda nastaje upravo u kuhinji podigao ljestvicu gastronomije na skalu koju je iznad prosječne. Upravo u ovome, ali i u činjenici da restoran ima vrhunske gastronomske specijalitetem, smo vidjeli veliki potencijal koji ćemo pokušati prenijeti publici kao i osobnost samog restorana koji je na glasu kao obiteljsko mjesto u kojem se nude i popularne "marende".

Naš rad

01. Dizajn

Identitet

U početnoj fazi najvažniji je korak bio sam brifing sa klijentom kako bi zapravo mogli ustanoviti primarne čimbenike za kreiranje vizualnog identiteta kao što su:

 • • ciljana publika
 • • problem i rješenje
 • • izrada "moodboarda"
 • • poruka koju šalje brand

Na ovaj način se tokom cijelog procesa izrade identiteta možemo referirati na početne ideje oko kojih smo se složili kako bi bili sigurni da su svi postavljeni uvjeti bili ispunjeni a klijent zadovoljan sa radom.

sug logo varijacije

1.1. Varijacije i ideje

Nakon izrade svih potrebnih elemenata te konačne potvrde od strane klijenta pristupili smo sljedećoj fazi dizajna i to kreiranju vlastitog identiteta restorana. U ovom segmentu razvijali smo koncept koji se zasnivao na izradi ključnih elemenata:

 • • logotip
 • • paleta boja
 • • tipografija
 • • ilustracijski elementi

sug logo skica

1.2. Izrada logotipa

sug logo varijacije

1.3. Izrada logotipa

Web

Kod izrade web stranice fokusirali smo se na tri ključna faktora:

 • • brzina i funckionalnost
 • • vizualni dojam
 • • SEO optimizacija

S obzirom da se radi o web stranici koja ne zahtijeva izradu velike količine sadržaja odlučili smo se istaknuti ono što je ključan faktor samog projekta a to je vrlo jednostavno - proizvod. Vrhunska namirnica ali i kretivna izvedba same hrane na tanjuru. Tako smo došli do vrlo kretivnog rješenja kojim smo jelo iz kuhinje doveli na digitalni ekran te ga prezentirali kao da je serviran upravo Vama.

Također smo veliku pažnju posvetili svim potrebnim elementima SEO standarda kako bi stranica bila usjpešno rangirana na Google indexu te samom webu. Klijentu je nakon završne faze dostavljen gotovi proizvod koji odgovara najsuvremenijim zahtjevima te je izvršena integracija sa Google Analytics te Google Console servisima, booking sustavom, te izradom Google Ads profila za potrebe digitalnog marketinga.

sug web dizajn

1.4. Web dizajn

sug web dizajn

1.5. Web dizajn

Print

U zadnjoj fazi dizajniranja u potpunosti smo spremni odgovoriti na sve zahtjeve koje nam je uputio klijent kao izradu pripreme za vizitke, menue te sve vrste promo materijala koje će se koristiti u svrhu promocije samog branda.

sug logo varijacije

1.6. Print menua

02. Produkcija

Video

Kao odgovor na sve brže rastuću konzumaciju materijala na društvenim mrežama i tu smo ponudili klijentu kvalitetno rješenje u vidu kreiranja video kampanja za potrebe na digitalnim platformama. U tu svrhu imali smo priliku sudjelovati u mnogo zanimljivih projekata sa klijentom pokazujući publici i onu stranu poslovanja koja nije tako očita na prvi pogled. Na taj smo način stvorili užu povezanost sa korisnicima te sa samim brandom.

Fotografija

Također smo sa klijentom ostvarili i suradnju u vidu izrade kvalitetnih i profesionalnih fotografija za sve potrebe restorana.

03. Marketing

Društvene mreže

U zadnjoj fazi projekta te nakon izrade mnoštva vizuala s kojim smo sada potpuno spremni odgovoriti zahtjevu digitalnog svijeta pripremili smo klijentu ponudu za održavanje društvenih mreža kako bi ostao aktivan te ažuran u prenošenju informaciju sada već znatnoj publici koja redovito prati sve događaje i objave.

Google Ads

Osim društvenih mreža pokrenuli smo i posebno kreirane i postavljanje marketinške kampanje koje su integrirane kroz gore navede servise. Ovime smo omogučili klijentu da izravno prati kako i koliko novca troši s obzirom na dobivene rezultate. U ovoj fazi od iznimne je važnosti pravilna i kvalitetno konstruirana web stranica kako bi se sa točnom sigurnošću moglo pratiti sve vrste analitičkih podataka.

Projekti

neki od naših projekata

Vidi sve

 • hunky dory of london

  videoprodukcija

  M/B Hunky Dory

  2022.

 • makamaka acai & poke bar

  branding / dizajn / marketing

  MakaMaka Acai&Poke bar

  2023.

 • makamaka sushi bar

  branding / dizajn / marketing

  MakaMaka Sushi bar

  2023.

 • my transfer croatia

  branding / web dizajn / marketing

  My Transfer Croatia

  2023.

 • restoran sug

  branding / dizajn / marketing

  Restoran Šug

  2020. - 2023.

 • damor auto volvo i filip jurišić

  videoprodukcija

  Filip Jurišić | Volvo

  2022.